1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 6. Testowanie wspierane narzędziami
  4. 6.1 Typy narzędzi testowych
  5. 6.1.7 Wsparcie narzędziowe dla wydajności i monitorowania

6.1.7 Wsparcie narzędziowe dla wydajności i monitorowania

Narzędzia do analizy dynamicznej (D)

Narzędzia do analizy dynamicznej znajdują usterki, które ujawniają się jedynie podczas działania oprogramowania, takie jak zależności czasowe lub wycieki pamięci. Narzędzia tego typu są zwykle używane podczas testów modułowych lub testów integracji modułów oraz podczas testów warstw pośrednich.

Narzędzia do testów wydajnościowych/narzędzia do testów obciążeniowych/narzędzia do testów przeciążeniowych

Narzędzia do testów wydajnościowych monitorują oraz raportują zachowanie systemu w różnych zasymulowanych warunkach użytkowania uwzględniających liczbę równolegle pracujących użytkowników, ich wzorzec aktywacji, częstość i względny procent transakcji. Symulacja obciążenia jest uzyskiwana przez utworzenie wirtualnych użytkowników wykonujących wybrany zbiór transakcji, rozproszonych na wiele maszyn testowych, które są powszechnie nazywane generatorami obciążenia.

Narzędzia do monitorowania

Narzędzia do monitorowania bezustannie analizują, weryfikują i raportują wykorzystanie konkretnych zasobów systemowych i ostrzegają o możliwych problemach w obsłudze żądań.