1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 4. Techniki projektowania testów
  4. 4.4 Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe
  5. 4.4.1 Testowanie i pokrycie instrukcji

4.4.1 Testowanie i pokrycie instrukcji

W testowaniu instrukcji stosuje się pokrycie instrukcji, które polega na zmierzeniu, jaki odsetek instrukcji wykonywalnych został przetestowany przez zestaw testów. W technice tej projektuje się przypadki testowe, tak by wykonać określone instrukcje, zwykle po to żeby zwiększyć pokrycie.

Pokrycie instrukcji oblicza się przez podzielenie liczby wykonywalnych instrukcji pokrytych przez (zaprojektowane lub wykonane) przypadki testowe, przez liczbę wszystkich wykonywalnych instrukcji w testowanym kodzie.