1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.2 Poziomy testów

2.2 Poziomy testów

Dla każdego poziomu testowania można zdefiniować: ogólne cele, produkty, na podstawie których tworzy się przypadki testowe (podstawę testów), przedmiot testów (to co jest testowane), typowe defekty i awarie do wykrycia, wymagania na jarzmo testowe oraz wsparcie narzędziowe, środowisko testowe, specyficzne podejście, odpowiedzialność.

Podczas planowania testów powinno zostać uwzględnione również testowanie danych konfiguracyjnych.

Artykuły