1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 6. Testowanie wspierane narzędziami
  4. 6.1 Typy narzędzi testowych
  5. 6.1.5 Wsparcie narzędziowe dla specyfikacji testów

6.1.5 Wsparcie narzędziowe dla specyfikacji testów

Narzędzia do projektowania testów

Narzędzia te wykorzystywane są do generowania wejść do testów, wykonywalnych testów, lub wyroczni testowych z wymagań, graficznych interfejsów użytkownika, modeli projektowych (stanów, danych lub obiektów) lub kodu.

Narzędzia do przygotowywania danych testowych

Narzędzia do przygotowywania danych testowych przetwarzają bazy danych, pliki lub transmisję danych by uzyskać dane do wykorzystania podczas wykonywania testów. Korzyścią z ich stosowania jest to, że dane produkcyjne przeniesione na środowisko testowe są dla ochrony anonimizowane.