1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 6. Testowanie wspierane narzędziami
  4. 6.1 Typy narzędzi testowych
  5. 6.1.3 Wsparcie narzędziowe dla zarządzania testowaniem i testami

6.1.3 Wsparcie narzędziowe dla zarządzania testowaniem i testami

Narzędzia do zarządzania przydają się we wszystkich czynnościach testowych przez cały cykl życia oprogramowania.

Narzędzia do zarządzania testami

Narzędzia te dostarczają interfejsów do wykonywania zadań, śledzenia defektów oraz zarządzania wymaganiami, jak również wspierają analizę ilościową i raportowanie na temat obiektów testów. Wspierają również śledzenie powiązań pomiędzy obiektami testów i mogą posiadać własne mechanizmy zarządzania wersjami lub interfejs do zewnętrznych narzędzi zarządzających wersjami.

Narzędzia do zarządzania wymaganiami

Narzędzia te przechowują tekst wymagań, ich atrybuty (np. priorytet), generują unikalne identyfikatory i wspierają śledzenie powiązań pomiędzy wymaganiami, a poszczególnymi testami. Mogą one również pomóc w znalezieniu niespójnych lub brakujących wymagań.

Narzędzia do zarządzania incydentami

Narzędzia te przechowują i zarządzają raportami incydentów, to jest defektów, awarii, żądań zmian lub zauważonych problemów i anomalii. Pomagają też zarządzać cyklem życia incydentów, opcjonalnie mogą wspomagać analizy statystyczne.

Narzędzia do zarządzania konfiguracją

Chociaż nie są one w ścisłym tego słowa znaczeniu narzędziami testowymi, są konieczne do przechowywania i zarządzania wersjami testaliów i innego oprogramowania, w szczególności gdy konfigurowane jest więcej niż jedno środowisko sprzętowo-programowe (wersje systemów operacyjnych, kompilatory, przeglądarki itp.).