1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 4. Techniki projektowania testów
  4. 4.3 Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe
  5. 4.3.1 Podział na klasy równoważności

4.3.1 Podział na klasy równoważności

W technice podziału na klasy równoważności wejścia programu lub systemu są dzielone na grupy, które powodują podobne zachowanie oprogramowania, więc wysoce prawdopodobne jest to, że są przetwarzane w ten sam sposób. Klasy równoważności można znaleźć dla danych poprawnych (wartości, które powinny zostać zaakceptowane) oraz niepoprawnych (wartości, które powinny zostać odrzucone). Klasy równoważności można znaleźć również dla wyjść, wartości wewnętrznych, wartości zależnych od czasu (np. przed lub po zajściu jakiegoś zdarzenia) oraz parametrów interfejsów (np. komponentów integrowanych i testowanych podczas testów integracyjnych). Testy można tak zaprojektować, żeby pokrywały akceptowalne i nieakceptowalne klasy równoważności. Podział na klasy równoważności można zastosować na każdym poziomie testowania.

Technika podziału na klasy równoważności może zostać użyta do osiągnięcia celów pokrycia zarówno wejścia jak i wyjścia. Może zostać zastosowana do wartości wejściowych wprowadzanych ręcznie, przez interfejsy oraz do parametrów interfejsów podczas testów integracyjnych.