1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.3 Ogólne zasady testowania

1.3 Ogólne zasady testowania

W ciągu ostatnich czterdziestu lat powstała pewna ilość zasad testowania, które zawierają ogólne wskazówki przydatne przy każdych testach.

Zasada 1 – Testowania ujawnia usterki

Testowanie może pokazać, że istnieją usterki, ale nie może dowieść, że oprogramowanie nie posiada defektów. Testowanie zmniejsza prawdopodobieństwo występowania w oprogramowaniu niewykrytych defektów, ale nawet jeżeli nie zostały znalezione żadne usterki, nie stanowi to dowodu poprawności oprogramowania.

Zasada 2 – Testowanie gruntowne jest niewykonalne

Przetestowanie wszystkiego (wszystkich kombinacji wejść i warunków początkowych) jest wykonalne tylko w trywialnych przypadkach. Zamiast testowania gruntownego, do kierowania testami należy wykorzystać analizę ryzyka i priorytetyzację.

Zasada 3 – Wczesne testowanie

Po to żeby wykryć usterki jak najwcześniej, testowanie rozpoczyna się w cyklu rozwoju oprogramowania lub systemu tak wcześnie jak to tylko jest możliwe i jest nakierowane na spełnienie zdefiniowanych celów.

Zasada 4 – Kumulowanie się błędów

Pracochłonność testowania jest dzielona proporcjonalnie do spodziewanej oraz zaobserwowanej gęstości błędów w modułach. Niewielka liczba modułów zwykle zawiera większość usterek znalezionych przez wydaniem lub jest odpowiedzialna za większość awarii na produkcji.

Zasada 5 – Paradoks pestycydów

Jeżeli te same testy są powtarzane bez zmian, to w końcu przestaną znajdować nowe usterki. Żeby przezwyciężyć „paradoks pestycydów”, testy muszą być regularnie przeglądane i uaktualniane. Nowe, odmienne przypadki testowe muszą być projektowane w celu przetestowania różnych części oprogramowania lub systemu, żeby umożliwić odszukanie nowych usterek.

Zasada 6 – Testowanie zależy od kontekstu

Testowanie wykonuje się w różny sposób w różnym kontekście. Na przykład oprogramowanie krytyczne ze względu na bezpieczeństwo testuje się inaczej niż sklep internetowy.

Zasada 7 – Mylne przekonanie o braku błędów

Znajdowanie i naprawa usterek nie pomoże, jeżeli produkowany system nie nadaje się do użytkowania lub nie spełnia wymagań i oczekiwań użytkownika.