1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 5. Zarządzanie testowaniem
 4. 5.2 Planowanie i szacowanie testów
 5. 5.2.6 Podejście do testowania, strategia testowania

5.2.6 Podejście do testowania, strategia testowania

Podejście do testów jest implementacją strategii testów w konkretnym projekcie. Podejście do testów jest definiowane i uszczegóławiane w planach testów oraz projektach testów. Zwykle zawiera decyzje podejmowane na podstawie celów projektu (testowego) oraz oceny ryzyka. Stanowi ono punkt wyjściowy do planowania procesu testowania, wyboru technik projektowania testów i stosowanych typów testów, a także do definiowania kryteriów wejścia i zakończenia.

Wybrane podejście zależy od kontekstu i może uwzględniać ryzyka, niebezpieczeństwa oraz wymagane bezpieczeństwo, dostępne zasoby oraz umiejętności, technologię, naturę systemu (np. system niestandardowy vs. z półki), cele testów i uregulowania prawne.

Typowe podejścia do testów to:

 • podejścia analityczne, takie jak testy oparte na ryzyku, w którym testowanie jest kierowane na obszary o największym ryzyku
 • podejścia oparte na modelach, takie jak testowanie stochastyczne wykorzystujące informacje statystyczne na temat współczynników awarii (takich jak modele wzrostu niezawodności oprogramowania) lub wykorzystania oprogramowania (takich jak profile operacyjne)
 • podejścia metodyczne, takie jak podejścia oparte na awariach (włącznie ze zgadywaniem błędów i atakami usterkowymi), oparte na doświadczeniu, na listach kontrolnych lub na atrybutach jakościowych
 • podejścia zgodne ze standardem lub procesem, takie jak te określone przez standardy przemysłowe lub metodyki zwinne
 • podejścia dynamiczne i heurystyczne, takie jak testowanie eksploracyjne, w którym testowanie bardziej reaguje na zdarzenia podczas testów niż jest wykonywane według planu i w którym wykonywanie testów i ocena wyników dzieją się równolegle
 • podejścia konsultatywne, w których pokrycie testowe jest sterowane głównie przez wskazówki i porady ekspertów technologicznych lub biznesowych z zewnątrz zespołu testowego
 • podejścia regresywne, w których używa się powtórnie istniejących materiałów testowych, rozbudowanej automatyzacji regresywnych testów funkcjonalnych oraz standardowych zestawów testów

Różne podejścia mogą zostać połączone, np. w dynamiczne testy oparte na ryzyku.