1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 5. Zarządzanie testowaniem
 4. 5.2 Planowanie i szacowanie testów
 5. 5.2.2 Czynności związane z planowaniem testów

5.2.2 Czynności związane z planowaniem testów

W planowanie testów dla całego systemu lub jego części mogą wchodzić następujące czynności:

 • ustalenie zakresu i ryzyka oraz zidentyfikowanie celów testowania
 • zdefiniowanie ogólnego podejścia do testowania włącznie z definicją poziomów testów oraz kryteriów wejścia i zakończenia
 • integrowanie i koordynowanie zadań testowych z innymi zadaniami cyklu życia oprogramowania: zakupami, dostawami, rozwojem, działaniem produkcyjnym oraz pielęgnacją
 • podejmowanie decyzji co testować, którym rolom będą przypisane które zadania testowe, jak zadania testowe powinny być wykonane oraz jak powinno się oceniać wyniki testów
 • harmonogramowanie analizy i projektowania testów
 • harmonogramowanie implementacji, wykonania i oceny testów
 • przydzielanie zasobów do zadań testowych
 • definiowanie ilości, poziomu szczegółowości, struktury oraz wzorców dokumentacji testowej
 • wybór metryk do monitorowania i kontroli przygotowania i wykonania testów, naprawy defektów oraz elementów ryzyka
 • decydowanie o poziomie szczegółowości procedur testowych, aby dostarczyć wystarczającą ilość informacji dla powtarzalnego przygotowania i wykonania testów