1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 3. Statyczne techniki testowania
  4. 3.1 Techniki statyczne a proces testowania

3.1 Techniki statyczne a proces testowania

W przeciwieństwie do technik dynamicznych, które wymagają uruchomienia oprogramowania, techniki statyczne polegają na sprawdzeniu ręcznym (przeglądy) lub analizie automatycznej (analiza statyczna) kodu lub innych dokumentów projektowych bez uruchamiania kodu.

Przeglądy są jednym ze sposobów na testowanie produktów procesu wytwarzania oprogramowania (łącznie z kodem). Przeglądy można wykonywać na długo przed wykonaniem testów dynamicznych. Usterki znalezione podczas przeglądów we wczesnych fazach produkcji oprogramowania (np. defekty znalezione w wymaganiach) często okazują się dużo tańsze do usunięcia niż te wykryte podczas wykonywania testów dynamicznych.

Przeglądy można wykonywać całkowicie ręcznie, ale istnieje dla nich również wsparcie narzędziowe. Główną czynnością wykonywaną manualnie jest sprawdzenie produktu i zanotowanie uwag. Przeglądom mogą podlegać wszystkie produkty procesu wytwarzania oprogramowania: specyfikacja wymagań, projekt, kod, plany testów, specyfikacja testów, przypadki testowe, skrypty testowe, podręcznik użytkownika oraz strony webowe.

Główne korzyści z wykonywania przeglądów to: wczesne wykrycie i naprawa usterek, zwiększenie produktywności produkcji oprogramowania, redukcja czasu produkcji oprogramowania, zmniejszenie kosztów i czasu testowania, ogólne zmniejszenie kosztu wytwarzania i użytkowania oprogramowania, zmniejszenie liczby usterek oraz usprawnienie komunikacji. Przeglądy mogą wykrywać braki (na przykład w wymaganiach), które trudno jest wykryć w testach dynamicznych.

Przeglądy, analiza statyczna oraz testy dynamiczne mają ten sam cel – znajdowanie usterek. Te trzy techniki uzupełniają się wzajemnie, mogą skutecznie i efektywnie znajdować różne typy błędów. Techniki statyczne, w odróżnieniu od testów dynamicznych, znajdują raczej przyczyny awarii (usterki), a nie same awarie.

Do typowych usterek, które łatwiej wykryć w testach statycznych niż dynamicznych należą: odchylenia od standardów, usterki w wymaganiach, usterki w projekcie, niedostateczna pielęgnowalność oraz nieprawidłowe specyfikacje interfejsów.