1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 5. Zarządzanie testowaniem
  4. 5.3 Monitorowanie postępu testów i nadzór
  5. 5.3.3 Kierowanie testami

5.3.3 Kierowanie testami

Kierowanie testami to wszystkie działania zarządcze lub korekcyjne podjęte na skutek zebranych i zaraportowanych informacji i pomiarów. Działania te mogą dotyczyć dowolnego zadania testowego lub mogą wpływać na dowolną czynność lub zadanie związane z cyklem życia oprogramowania.

Przykładami działań związanych z kierowaniem testami są:

  • podejmowanie decyzji na podstawie informacji uzyskanych z monitorowania testów
  • zmiana priorytetów testów, kiedy zmaterializuje się ryzyko (np. oprogramowanie zostanie dostarczone z opóźnieniem)
  • zmiana harmonogramu testów związana z dostępnością lub niedostępnością środowiska testowego
  • ustanowienie kryteriów wejścia wymagających, aby programista zretestował poprawki (wykonał testy potwierdzające) zanim włączy je do wydania.