1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 4. Techniki projektowania testów

4. Techniki projektowania testów

Cele nauczania dla technik projektowania testów.

Te cele określają co będziesz potrafił po zakończeniu modułu.

4.1 Proces rozwoju testów (K2)

LO-4.1.1 Kandydat odróżnia projekt testów od specyfikacji przypadków testowych oraz od procedury testowej. (K2)

LO-4.1.2 Kandydat potrafi porównać następujące pojęcia: warunek testowy, przypadek testowy, procedura testowa. (K2)

LO-4.1.3 Kandydat potrafi ocenić jakość przypadków testowych, przez sprawdzenie czy: mają jednoznaczne powiązania z wymaganiami, zawierają wynik oczekiwany (K2)

LO-4.1.4 Kandydat potrafi utworzyć z przypadków testowych dobrze ustrukturalizowaną procedurę testową na poziomie szczegółowości odpowiadającym wiedzy testerów. (K3)

4.2 Kategorie technik projektowania testów (K2)

LO-4.2.1 Kandydat pamięta do czego przydatne są techniki projektowania testów oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe) oraz techniki oparte na strukturze (białoskrzynkowe) oraz potrafi wymienić typowe dla nich techniki. (K1)

LO-4.2.2 Kandydat potrafi objaśnić cechy, podobieństwa oraz różnice pomiędzy technikami opartymi na specyfikacji, strukturze i doświadczeniu. (K2)

4.3 Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe (K3)

LO-4.3.1 Kandydat potrafi napisać przypadki testowe na podstawie podanych modeli oprogramowania używając techniki klas równoważności, analizy wartości brzegowych, testowania w oparciu o tablicę decyzyjną, testowania przejść pomiędzy stanami (K3)

LO-4.3.2 Kandydat potrafi wyjaśnić główny cel każdej z czterech technik testowania, na jakim poziomie testowania mogą zostać użyte i jak można dla nich zmierzyć pokrycie. (K2)

LO-4.3.3 Kandydat potrafi wyjaśnić na czym polega testowanie w oparciu o przypadki użycia i korzyści płynące z jego zastosowania. (K2)

4.4 Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe (K4)

LO-4.4.1 Kandydat potrafi opisać pojęcie pokrycia kodu i jego znaczenie. (K2)

LO-4.4.2 Kandydat potrafi wyjaśnić pojęcia: pokrycia instrukcji i pokrycia decyzji oraz podać powody, dla których te pojęcia mogą zostać użyte nie tylko na poziomie testów modułowych, ale na przykład też dla procedur biznesowych na poziomie testów systemowych). (K2)

LO-4.4.3 Kandydat potrafi napisać przypadki testowe dla danych przepływów sterowania stosując techniki testowania instrukcji i testowania decyzji. (K3)

LO-4.4.4 Kandydat potrafi ocenić kompletność testów według zdefiniowanych kryteriów zakończenia na podstawie pokrycia instrukcji i decyzji. (K4)

4.5 Techniki oparte na doświadczeniu (K2)

LO-4.5.1 Kandydat pamięta powody pisania przypadków testowych opierających się na intuicji, doświadczeniu oraz wiedzy na temat często spotykanych usterek. (K1)

LO-4.5.2 Kandydat potrafi porównać techniki oparte na doświadczeniu z technikami opartymi na specyfikacji. (K2)

4.6 Wybór technik testowania (K2)

LO-4.6.1 Kandydat potrafi podzielić techniki projektowania testów według ich dopasowania do danego kontekstu, podstawy testowania, modeli oraz cech oprogramowania. (K2)

Artykuły