1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 6. Testowanie wspierane narzędziami

6. Testowanie wspierane narzędziami

Cele nauczania dla testowania wspieranego narzędziami.

Te cele określają co będziesz potrafił po zakończeniu modułu.

6.1 Typy narzędzi testowych (K2)

LO-6.1.1 Kandydat potrafi podzielić różne typy narzędzi testowych według ich celów, według czynności w podstawowym procesie testowym oraz w cyklu życia oprogramowania. (K2)

LO-6.1.3 Kandydat potrafi wyjaśnić pojęcie „narzędzie testowe” oraz cel wsparcia narzędziowego dla testów. (K2)

6.2 Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko (K2)

LO-6.2.1 Kandydat potrafi opisać krótko potencjalne korzyści oraz ryzyko automatyzacji testów oraz wspierania testów narzędziami. (K2)

LO-6.2.2 Kandydat pamięta specjalne uwarunkowania dla narzędzi wspierających wykonywanie testów, analizę statyczną oraz zarządzanie testami. (K1)

6.3 Wdrażanie narzędzi w organizacji (K1)

LO-6.3.1 Kandydat potrafi wymienić główne zasady wprowadzania narzędzi do organizacji. (K1)

LO-6.3.2 Kandydat potrafi wymienić cele dowodu słuszności pomysłu (proof-of-concept) w ocenie narzędzia oraz cele fazy pilotażowej we wdrażaniu tego narzędzia. (K1)

LO-6.3.3 Kandydat uznaje, że poza samym zakupem narzędzia potrzebne jest też dobre wsparcie w jego użyciu. (K1)

Artykuły