1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.4 Testowanie pielęgnacyjne

2.4 Testowanie pielęgnacyjne

Wdrożony system często musi działać przez lata lub dekady. W tym czasie system, jego dane konfiguracyjne i jego środowisko są często poprawianie, zmieniane i rozszerzane. Dla dobrego testowania pielęgnacyjnego krytyczne jest planowanie wydań z wyprzedzeniem. Konieczne jest rozróżnianie pomiędzy planowanymi wydaniami i szybkimi poprawkami. Testowanie pielęgnacyjne wykonuje się na działającym systemie na skutek modyfikacji, migracji lub złomowania oprogramowania lub systemu.

Modyfikacjami mogą być planowane ulepszenia (np. według planowych wydań), poprawki lub naprawy awaryjne oraz zmiany środowiska, takie jak planowane podniesienia wersji systemu operacyjnego, bazy danych lub oprogramowania z półki albo łaty zabezpieczeń systemu operacyjnego.

Testy pielęgnacyjne migracji oprogramowania (np. z jednej platformy na inną) powinny, oprócz testów zmian w oprogramowaniu, uwzględniać również testy produkcyjne nowego środowiska. Testy migracji (testowanie konwersji) są również potrzebne, gdy dane z innej aplikacji są migrowane do utrzymywanego systemu.

Testy pielęgnacyjne związane z wycofywaniem oprogramowania mogą zawierać testy migracji lub archiwizacji danych, jeżeli wymagany jest długi okres ich przechowywania.

Testy pielęgnacyjne, oprócz przetestowania tego co zostało zmienione, zawierają testy regresywne tych części systemu, które się nie zmieniły. Zakres testów pielęgnacyjnych zależy od ryzyka zmian, wielkości istniejącego systemu oraz zakresu zmian. W zależności od zmian, testowanie pielęgnacyjne może być wykonane na niektórych lub wszystkich poziomach testowania oraz dla wybranych lub wszystkich typów testów.

Określenie, jaki wpływ na istniejący system mogą mieć zmiany, nazywamy analizą wpływu. Stosuje się ją, aby ustalić zakres testów regresywnych. Analiza wpływu może zostać użyta do wybrania zestawu testów regresyjnych.

Testowanie pielęgnacyjne może być trudne do wykonania, jeżeli specyfikacja oprogramowania jest przestarzała lub gdy jej brak, lub gdy nie są dostępni testerzy posiadający wiedzę dziedzinową.