1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 3. Statyczne techniki testowania
 4. 3.2 Proces przeglądu
 5. 3.2.4 Czynniki wpływające na powodzenie przeglądów

3.2.4 Czynniki wpływające na powodzenie przeglądów

Następujące czynniki wpływają na sukces przeglądów:

 • każdy przegląd ma jasno zdefiniowany cel
 • w przegląd zaangażowani są ludzie odpowiedni do jego celu
 • testerzy są wartościowymi przeglądającymi, którzy przyczyniają się do sukcesu przeglądu oraz poznają produkt, co pozwala im przygotować testy wcześniej
 • znalezione usterki są przyjmowane pozytywnie i wyrażane w sposób obiektywny
 • rozwiązuje się problemy personalne i psychologiczne (np. jest to pozytywnym doświadczeniem dla autora)
 • przegląd jest prowadzony w atmosferze zaufania; wyniki przeglądu nie zostają użyte do oceny uczestników przeglądu
 • stosuje się techniki przeglądania adekwatne do celów przeglądu, do typu i poziomu produktu oraz przeglądających
 • jeżeli jest to potrzebne, zostają użyte listy kontrolne lub role do podniesienia skuteczności znajdowania usterek
 • organizuje się szkolenia, szczególnie z bardziej formalnych technik takich jak inspekcja
 • kierownictwo wspiera dobry proces przeglądu (np. przez przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu w harmonogramach na zadania związane z przeglądem)
 • kładzie się nacisk na uczenie się oraz doskonalenie procesów