1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 3. Statyczne techniki testowania
 4. 3.2 Proces przeglądu
 5. 3.2.1 Kroki przeglądu formalnego

3.2.1 Kroki przeglądu formalnego

Przegląd formalny zwykle składa się z następujących faz:

1. planowanie

 • definiowanie kryteriów przeglądu
 • wybór uczestników przeglądu
 • przydział ról
 • ustalenie kryteriów wejścia i zakończenia dla bardziej formalnych typów przeglądów (np. dla inspekcji)
 • wybór fragmentów dokumentu do przejrzenia

2. rozpoczęcie

 • rozesłanie dokumentów
 • opisanie celów przeglądu, procesu i dokumentów uczestnikom przeglądu
 • sprawdzenie kryteriów wejścia (dla bardziej formalnych typów przeglądów)

3. przygotowanie indywidualne

 • przygotowanie przed spotkaniem przeglądowym przez przejrzenie dokumentów
 • zapisywanie potencjalnych defektów, pytań i komentarzy

4. kontrola/ocena/zapisanie wyników (spotkanie przeglądowe)

 • dyskusja lub spisywanie, z udokumentowaniem wyników i sporządzeniem protokołu (dla bardziej formalnych typów przeglądów)
 • zapisywanie defektów i rekomendacji dotyczących ich poprawiania, podejmowanie decyzji co do defektów

5. poprawki

 • naprawianie znalezionych defektów, zwykle wykonywane przez autora
 • uaktualnianie statusów defektów (w przeglądach formalnych)

6. zakończenie

 • sprawdzenie, że usterki zostały obsłużone
 • zbieranie metryk
 • sprawdzanie kryteriów zakończenia (dla bardziej formalnych typów przeglądów)