1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.1 Dlaczego testowanie jest niezbędne?
  5. 1.1.3 Rola testowania w rozwoju, utrzymaniu i użytkowaniu oprogramowania

1.1.3 Rola testowania w rozwoju, utrzymaniu i użytkowaniu oprogramowania

Rygorystyczne testy systemów i dokumentacji mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia problemów podczas użytkowania oprogramowania i przyczynić się do podniesienia jakości sytemu, jeżeli znalezione usterki zostaną poprawione przed wdrożeniem systemu do użytkowania.

Testowanie oprogramowania może być wymagane również przez kontrakt lub ze względu na uwarunkowania prawne lub standardy obowiązujące w danej gałęzi przemysłu.