1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 5. Zarządzanie testowaniem
 4. 5.3 Monitorowanie postępu testów i nadzór
 5. 5.3.1 Monitorowanie postępu testów

5.3.1 Monitorowanie postępu testów

Celem monitorowania jest uzyskanie informacji zwrotnych oraz uzyskanie wglądu w przebieg zadań testowych. Informacje, które mają być monitorowane, mogą zostać zebrane ręcznie lub automatycznie i mogą zostać użyte do pomiarów spełnienia kryteriów zakończenia (np. pokrycia). Metryki mogą również zostać wykorzystane do oceny postępów według zaplanowanego harmonogramu i budżetu.

Często wykorzystywanymi metrykami są:

 • procent pracy wykonanej przy przygotowywaniu przypadków testowych lub odsetek przygotowanych przypadków testowych
 • procent prac wykonanych przy przygotowywaniu środowiska testowego
 • wykonanie przypadków testowych (np. liczba wykonanych/nie wykonanych przypadków testowych oraz liczba przypadków testowych zaliczonych/niezaliczonych
 • informacje o usterkach (np. gęstość błędów, defekty znalezione i poprawione, współczynnik awarii oraz wyniki testów)
 • pokrycie testami wymagań, ryzyka i kodu
 • subiektywne zaufanie testerów do produktu
 • daty kamieni milowych
 • koszt testowania, włączając w to porównanie kosztu do korzyści dla znalezienia kolejnego defektu lub wykonania kolejnego testu