1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 3. Statyczne techniki testowania

3. Statyczne techniki testowania

Cele nauczania dla technik statycznych.

Te cele określają co będziesz potrafił po zakończeniu modułu.

3.1 Techniki statyczne a proces testowania (K2)

LO-3.1.1 Kandydat potrafi rozpoznać produkty, które mogą zostać sprawdzone przez różne techniki testowania statycznego. (K1)

LO-3.1.2 Kandydat potrafi opisać znaczenie i wartość statycznych technik testowania w ocenie produktów procesu rozwoju oprogramowania. (K2)

LO-3.1.3 Kandydat potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy testami statycznymi i dynamicznymi. (K2)

3.2 Proces przeglądu (K2)

LO-3.2.1 Kandydat pamięta kroki, role i odpowiedzialności związane z typowym przeglądem formalnym. (K2)

LO-3.2.2 Kandydat potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy różnymi typami przeglądów: przeglądem nieformalnym, przeglądem technicznym, przejrzeniem i inspekcją. (K2)

LO-3.2.3 Kandydat potrafi wskazać czynniki wpływające na skuteczne przeprowadzanie przeglądów. (K2)

3.3 Analiza statyczna przy pomocy narzędzi (K2)

LO-3.3.1 Kandydat pamięta typowe błędy wykrywane przez analizę statyczną i umie porównać je z przeglądami i testami dynamicznymi. (K1)

LO-3.3.2 Kandydat potrafi opisać używając przykładów typowe korzyści z analizy statycznej. (K1)

LO-3.3.3 Kandydat potrafi wymienić typowe defekty kodu i projektu, które mogą zostać wykryte przez narzędzia do analizy statycznej. (K1)

Artykuły