1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 5. Zarządzanie testowaniem
  4. 5.2 Planowanie i szacowanie testów
  5. 5.2.1 Planowanie testów

5.2.1 Planowanie testów

Podrozdział ten wyjaśnia cel planowania testów w projektach deweloperskich i wdrożeniowych oraz czynności pielęgnacyjnych. Planowanie może zostać udokumentowane w głównym planie testów lub w oddzielnych planach testów dla każdego poziomu np. dla testów systemowych oraz testów akceptacyjnych. Wzorce dokumentów planistycznych dla testów zawarte są w dokumencie „Standard for Software Test Documentation” (IEEE STD 829-1998).

Na planowanie testów wpływ ma polityka testowania w organizacji, zakres testów, cele, ryzyko, ograniczenia, krytyczność, testowalność oraz dostępność zasobów. Im dłużej trwa planowanie projektu i testów, tym więcej informacji jest dostępnych i tym więcej szczegółów może być włączone do planowania.

Planowanie testów jest czynnością stałą i wykonuje się je dla wszystkich procesów i zadań cyklu życia oprogramowania. Informacje zwrotne z czynności testowych są używane do wykrywania zmieniających się ryzyk, tak że planowanie może zostać dopasowane do bieżącej sytuacji w projekcie.