1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 4. Techniki projektowania testów
  4. 4.4 Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe

4.4 Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe

Testowanie oparte na strukturze (białoskrzynkowe) bazuje na rozpoznanej strukturze oprogramowania lub systemu tak jak to widać w następujących przykładach:

  • w testach modułowych: strukturą jest kod, to jest instrukcje, decyzje, rozgałęzienia lub nawet rozróżnialne ścieżki
  • w testach integracyjnych: strukturą może być hierarchia wywołań (diagram, który pokazuje jak moduły wywołują inne moduły)
  • w testach systemowych: strukturą może być budowa menu, proces biznesowy lub struktura strony webowej

W tym podrozdziale omówione są trzy strukturalne techniki projektowania testów związane pokryciem kodu bazujące na instrukcjach, decyzjach oraz rozgałęzieniach. W testowaniu decyzji można użyć diagramu przepływu sterowania, aby pokazać wyniki dla każdej decyzji.

Artykuły