1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 6. Testowanie wspierane narzędziami
  4. 6.1 Typy narzędzi testowych
  5. 6.1.6 Wsparcie narzędziowe dla wykonania testów oraz logowania

6.1.6 Wsparcie narzędziowe dla wykonania testów oraz logowania

Narzędzia do wykonania testów

Narzędzia do wykonywania testów umożliwiają automatyczne lub półautomatyczne wykonywanie testów z wykorzystaniem zapisanych wejść i oczekiwanych wyników, poprzez użycie języka skryptowego, a także zwykle tworzą log (dziennik) testowy dla każdego przebiegu testów. Mogą one zostać również użyte do nagrania testów, zwykle też wykorzystują język skryptowy lub konfigurację opartą na GUI do parametryzowania danych lub dostosowywania testów na inne sposoby.

Jarzma testowe/struktury do testów jednostkowych (D)

Jarzmo testów modułowych lub struktura testowa wspomaga testy komponentów lub części systemu przez symulację środowiska, w którym element testowy będzie działał, dostarczając makiety(sterowników testowych i zaślepek).

Komparatory testowe

Komparatory znajdują różnice pomiędzy plikami, bazami danych oraz wynikami testów. Narzędzia wspomagające wykonywanie testów zwykle zawierają komparatory dynamiczne, ale porównania po wykonaniu testów mogą być dokonywane przez odrębne narzędzia. Komparator testowy może wykorzystać wyrocznię testową szczególnie w przypadkach gdy jest zautomatyzowany.

Narzędzia mierzące pokrycie (D)

Narzędzia te, w sposób inwazyjny lub nieinwazyjny, mierzą odsetek określonych struktur kodu (instrukcji, gałęzi lub decyzji, modułów lub wywołań funkcji), które zostały pokryte przez zbiór testów.

Narzędzia do testowania zabezpieczeń

Narzędzia te oceniają cechy oprogramowania związane z zabezpieczeniem. Wchodzi w to ocena zdolności oprogramowania do ochrony poufności danych, spójności, uwierzytelniania, autoryzacji, dostępności oraz niezaprzeczalności. Narzędzia do testowania zabezpieczeń są zwykle związane z konkretną technologią, platformą i celem.