1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 5. Zarządzanie testowaniem
  4. 5.2 Planowanie i szacowanie testów
  5. 5.2.4 Kryteria zakończenia

5.2.4 Kryteria zakończenia

Celem kryteriów zakończenia jest zdefiniowanie momentu zakończenia testów na danym poziomie testów lub gdy zbiór testów osiągnął określony cel.

Typowo kryteria zakończenia mogą składać się z:

  • miar staranności, takich jak pokrycie kodu, funkcjonalności lub ryzyka
  • estymat gęstości błędów lub miar niezawodności
  • kosztu
  • istniejącego ryzyka, takiego jak niepoprawione usterki lub brak pokrycia pewnych obszarów
  • harmonogramów np. zdefiniowanych na podstawie czasu do wypuszczenia produktu na rynek