1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 4. 2.2 Poziomy testów
 5. 2.2.4 Testy akceptacyjne

2.2.4 Testy akceptacyjne

Podstawa testów:

 • wymagania użytkownika
 • wymagania systemowe
 • przypadki użycia
 • procesy biznesowe
 • raporty z analizy ryzyka

Typowe obiekty testów:

 • proces biznesowy na systemie w pełni zintegrowanym
 • procesy utrzymania i obsługi
 • procedury pracy użytkowników
 • formularze
 • raporty
 • dane konfiguracyjne

Odpowiedzialność za testy akceptacyjne leży często po stronie klientów lub użytkowników systemu. Mogą w nie być zaangażowani również inni interesariusze.

Celem testów akceptacyjnych jest nabranie zaufania do systemu, jego części lub pewnych atrybutów niefunkcjonalnych. Wyszukiwanie usterek nie jest tym, na czym skupiają się testy akceptacyjne. Mogą one oceniać gotowość systemu do wdrożenia i użycia, chociaż nie muszą być ostatnim poziomem testowania. Na przykład może po nich następować testowanie integracji systemów w większej skali.

Testy akceptacyjne mogą pojawić się w wielu momentach cyklu życia oprogramowania. Na przykład:

 • oprogramowanie z półki może podlegać testom akceptacyjnym, gdy jest instalowane lub integrowane
 • testy akceptacyjne użyteczności modułu mogą być wykonane w czasie testów modułowych
 • testy akceptacyjne nowej funkcjonalności mogą być przeprowadzone przed testami systemowymi

Typowymi formami testów akceptacyjnych są:

Testowanie akceptacyjne przez użytkownika

Zwykle sprawdza przydatność systemu dla użytkowników.

(Akceptacyjne) testy produkcyjne

Akceptacja systemu przez administratorów:

 • testowanie wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych
 • uruchamianie systemu po awarii
 • zarządzanie użytkownikami
 • zadania związane z utrzymaniem systemu
 • ładowanie danych i inne zadania związane z migracją
 • okresowe sprawdzenie słabych punktów zabezpieczeń

Testy akceptacyjne zgodności z umową i testy zgodności legislacyjnej

Testy zgodności z umową są wykonywane przez sprawdzenie spełnienia kryteriów akceptacji zapisanych w kontrakcie na wykonanie oprogramowania na zamówienie. Te kryteria akceptacji powinny być zdefiniowane w momencie negocjacji umowy. Testy zgodności legislacyjnej wykonuje się sprawdzając, czy oprogramowanie jest zgodne z wszystkimi przepisami prawnymi, z którymi musi być zgodne, takimi jak rozporządzenia rządowe, inne akty prawne lub przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Testy alfa i beta (lub testy w warunkach polowych)

Producenci oprogramowania tworzonego na szeroki rynek (oprogramowanie z półki) często chcą uzyskać opinię potencjalnych lub obecnych klientów, zanim oprogramowanie zostanie wypuszczone do sprzedaży. Testy alfa są wykonywane u producenta, ale nie przez zespół projektowy. Testy beta, lub testy polowe, wykonywane są przez klientów lub potencjalnych klientów w ich własnych lokalizacjach.

W różnych organizacjach mogą być w użyciu inne nazwy, takie jak fabryczne testy akceptacyjne lub docelowe testy akceptacyjne w sytuacji, gdy system jest testowany przed i po zainstalowaniu u klienta.