1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.1 Dlaczego testowanie jest niezbędne?
  5. 1.1.5 Jak dużo testowania jest potrzebne?

1.1.5 Jak dużo testowania jest potrzebne?

Podczas podejmowania decyzji jak dużo testów należy wykonać, powinno się wziąć pod uwagę poziom ryzyka, włączając w to ryzyko techniczne, ryzyko związane z bezpieczeństwem, a także ryzyko biznesowe oraz ograniczenia projektowe takie jak czas i budżet. (Pojęcie ryzyka omówione jest w rozdziale 5.)

Testowanie powinno dostarczać interesariuszom informacji wystarczających do podjęcia świadomych decyzji o dopuszczeniu testowanego oprogramowania lub systemu do następnej fazy rozwoju lub przekazaniu go klientowi.