1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.6 Kodeks etyczny

1.6 Kodeks etyczny

Zaangażowanie w testy pozwala poszczególnym testerom na poznanie poufnych oraz niejawnych informacji. Konieczny jest kodeks etyczny, który zapewni między innymi, że informacje te nie zostaną niewłaściwie użyte. Pamiętając o kodeksach etycznych dla inżynierów opublikowanych przez ACM i IEEE, ISTQB ogłasza następujący kodeks

 • interes publiczny – certyfikowani testerzy oprogramowania postępują zgodnie z interesem publicznym
 • klient i pracodawca – certyfikowani testerzy oprogramowania postępują zgodnie z najlepiej pojmowanym interesem swoich klientów i pracodawców, zgodnym z interesem publicznym
 • produkt – certyfikowani testerzy oprogramowania dokładają wszelkich starań żeby dostarczane przez nich produkty (związane z testowanymi przez nich produktami i systemami) spełniały najwyższe standardy zawodowe
 • osąd – certyfikowani testerzy oprogramowania są w swoich osądach uczciwi i niezależni
 • kierownictwo – certyfikowani kierownicy testów postępują etycznie i promują etyczne podejście do kierowania testami
 • zawód – certyfikowani testerzy oprogramowania promują uczciwość oraz reputację zawodu testera w zgodzie z interesem publicznym
 • współpracownicy – certyfikowani testerzy oprogramowania są uczciwi wobec swoich współpracowników i wspierają ich oraz promują współpracę z deweloperami
 • ja – certyfikowani testerzy oprogramowania uczą się przez całe życie swojego zawodu oraz promują etyczne podejście do praktyki zawodowej