1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 5. Zarządzanie testowaniem
 4. 5.5 Ryzyko a testowanie
 5. 5.5.2 Obszary ryzyka produktowego

5.5.2 Obszary ryzyka produktowego

Potencjalne obszary wystąpienia awarii (przyszłych niekorzystnych zdarzeń lub niebezpieczeństw) w oprogramowaniu lub systemie nazywane są ryzykiem produktowym, ponieważ stanowią ryzyko dla jakości produktu. Mogą to być:

 • dostarczanie awaryjnego oprogramowania
 • możliwość wyrządzenia szkody człowiekowi lub firmie przez oprogramowanie lub sprzęt
 • niedostateczne atrybuty oprogramowania (np. funkcjonalność, niezawodność, użyteczność lub wydajność)
 • niska jakość lub brak spójności danych (np. problemy z migracją danych, problemy z konwersją danych, problemy z przekazywaniem danych, naruszenie standardów danych)
 • oprogramowanie, które nie spełnia założonych funkcji

Ryzyka używa się do określenia, kiedy rozpocząć testowanie oraz co powinno zostać dokładniej przetestowane. Testowanie jest wykorzystywane do zredukowania ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń lub do zredukowania ich wpływu.

Obszary ryzyka produktowego należą do specjalnego rodzaju ryzyk projektowych. Testowanie, jako działanie kontrolujące ryzyko, dostarcza informacji na temat istniejących obszarów ryzyka przez pomiar skuteczności usuwania krytycznych usterek oraz przez planów awaryjnych.

Oparte na ryzyku podejście do testowania umożliwia w sposób proaktywny obniżanie ryzyka produktowego rozpoczynając już od wstępnej fazy projektu. Zawiera ono identyfikację obszarów ryzyka produktowego, co umożliwia użycie ich jako wskazówek w planowaniu i kontroli testów, specyfikacji, przygotowaniu oraz wykonaniu testów. W podejściu do testów opartym na ryzyku zidentyfikowane obszary ryzyka mogą zostać wykorzystane do:

 • określenia technik testowania, które powinny zostać użyte
 • określenia zakresu testów
 • priorytetyzacji testów w celu znalezienia usterek krytycznych tak wcześnie jak to tylko możliwe
 • określenia, czy nie można użyć działań niezwiązanych z testowaniem w celu redukcji ryzyka (np. przeszkolenie niedoświadczonych projektantów)

Testowanie oparte na ryzyku bazuje na grupowej wiedzy i obserwacjach interesariuszy projektu w celu określenia obszarów ryzyka oraz poziomów testowania wymaganych, żeby odnieść się do nich.

W celu zapewnienia minimalizacji szansy wystąpienia awarii produktu, zarządzanie ryzykiem daje zdyscyplinowane podejście do:

 • oceny (powtarzanej regularnie), co może pójść nie tak (ryzyka)
 • ustalenia, którymi obszarami ryzyka należy się zająć
 • wdrożenia działań zarządzających tymi obszarami ryzyka

Dodatkowo testy mogą wspierać identyfikację nowych obszarów ryzyka, mogą pomóc w ustaleniu, które obszary ryzyk powinny zostać zminimalizowane oraz mogą zmniejszyć niepewność co do ryzyka.