1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 4. Techniki projektowania testów
  4. 4.6 Wybór technik testowania

4.6 Wybór technik testowania

Wybór, która technika testowania powinna zostać użyta, zależy od wielu czynników, m.in. typu systemu, regulacji prawnych, wymagań klienta lub kontraktu, poziomu ryzyka, typu ryzyka, celu testów, dostępnej dokumentacji, wiedzy testerów, czasu i budżetu, cyklu rozwoju oprogramowania, modelu przypadków użycia oraz doświadczenia związanego ze znajdowanymi typami usterek.

Niektóre z technik można zwiększą korzyścią zastosować tylko na niektórych poziomach testowania. Inne techniki można z równym powodzeniem stosować na wszystkich poziomach testów.

Podczas projektowania przypadków testowych testerzy zwykle stosują różne techniki projektowania testów włącznie z technikami opartymi na procesie, regułach oraz danych, po to żeby zapewnić odpowiednie pokrycie testowanego obiektu.