1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.1 Dlaczego testowanie jest niezbędne?
  5. 1.1.2 Przyczyny usterek w oprogramowaniu

1.1.2 Przyczyny usterek w oprogramowaniu

Człowiek może popełnić błąd (pomyłkę), która powoduje powstanie defektu (usterki, pluskwy) w kodzie programu lub dokumencie. Jeżeli kod zawierający defekt zostaje wykonany, system nie zrobi tego co powinien (lub wykona to czego nie powinien) powodując awarię. Usterki w oprogramowaniu, systemach lub dokumentach mogą prowadzić do wystąpienia awarii, ale nie wszystkie usterki powodują awarie.

Defekty istnieją, ponieważ ludzie są omylni, działają pod presją, pracują ze złożonym kodem, w skomplikowanej infrastrukturze, ze zmieniającymi się technologiami oraz z dużą ilością interakcji pomiędzy systemami.

Awarie mogą zostać spowodowane też przez warunki środowiskowe. Na przykład promieniowanie, pole magnetyczne i elektryczne oraz zanieczyszczenia mogą spowodować awarie oprogramowania wbudowanego lub wpływać na oprogramowanie przez zmianę warunków działania sprzętu.