1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 4. Techniki projektowania testów
  4. 4.3 Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe
  5. 4.3.3 Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną

4.3.3 Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną

Tabele decyzyjne są dobrym sposobem na uchwycenie tych wymagań na system, które zawierają zależności logiczne, oraz na udokumentowanie wewnętrznej budowy systemu. Mogą być używane do zapisywania złożonych reguł biznesowych, które system ma obsługiwać. Podczas tworzenia tablic decyzyjnych analizuje się specyfikację systemu i wyszukuje warunki oraz wynikające z nich zachowanie systemu. Warunki wejściowe oraz zachowanie systemu często muszą być zapisane jako prawda lub fałsz (Boolean). Tabela decyzyjna zawiera warunki uruchamiające, często jako kombinacje prawdy i fałszu, dla wszystkich warunków wejściowych oraz działania wynikające z każdej z tych kombinacji. Każda kolumna tabeli odpowiada jednej regule biznesowej, która definiuje unikalną kombinację warunków i której skutkiem jest działanie związane z daną regułą biznesową. Standardowe pokrycie stosowane dla testowania w oparciu o tabelę decyzyjną wymaga zaprojektowania jednego testu dla każdej kolumny w tablicy, co zwykle oznacza wykorzystanie wszystkich kombinacji warunków uruchamiających.

Moc testowania w oparciu o tabelę decyzyjną leży w uwidocznieniu kombinacji warunków, które w innym przypadku mogłyby zostać pominięte w testach. Technika ta ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której zachowanie oprogramowania zależy od kilku decyzji logicznych.