1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.4 Podstawowy proces testowy
 5. 1.4.2 Analiza i projektowanie testów

1.4.2 Analiza i projektowanie testów

Podczas analizy i projektowania testów ogólne cele testowania przekształcane są w konkretne warunki testowe i przypadki testowe.

Głównymi zadaniami analizy i projektowania testów są:

 • przeglądanie podstawy testów (wymagań, poziomu integralności oprogramowania (poziomu ryzyka), raportów analizy ryzyka, architektury, projektu, specyfikacji interfejsów)
 • ocena testowalności podstawy testów i przedmiotu testów
 • identyfikacja i priorytetyzacja warunków testowych na podstawie analizy elementów testowych, specyfikacji, zachowania i struktury oprogramowania
 • projektowanie i priorytetyzacja przypadków testowych wysokiego poziomu
 • ustalenie jakie dane testowe są potrzebne dla warunków testowych oraz przypadków
  testowych
 • projektowanie środowiska testowego oraz identyfikacja potrzebnej infrastruktury i narzędzi
 • tworzenie dwukierunkowego śledzenia pomiędzy podstawą testów oraz przypadkami testowymi