1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 5. Zarządzanie testowaniem
  4. 5.2 Planowanie i szacowanie testów
  5. 5.2.5 Szacowanie testów

5.2.5 Szacowanie testów

Istnieją dwa podejścia do szacowania pracochłonności testów:

  • podejście oparte na metrykach: szacowanie pracochłonności testów bazując na pomiarach minionych lub podobnych projektów lub bazujące na typowych wartościach
  • podejście oparte na ekspertach: szacowanie zadań przez ich przyszłych wykonawców lub przez ekspertów

Gdy pracochłonność zostanie już oszacowana można przyporządkowywać zasoby do zadań oraz szkicować harmonogram.

Pracochłonność testów może zależeć od wielu czynników, a w tym:

  • cech produktu: jakości specyfikacji oraz innych informacji używanych w modelach testowych (tj. w podstawie testów), wielkości produktu, złożoności dziedziny problemu, wymagań na niezawodność oraz zabezpieczenie oraz wymagań na dokumentację
  • cech procesu produkcyjnego: stabilności organizacji, użytych narzędzi, procesu testowego, umiejętności ludzi oraz presji czasu
  • wyników testów: liczby usterek oraz pracochłonności napraw i przeróbek