1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 5. Zarządzanie testowaniem
 4. 5.1 Organizacja testów
 5. 5.1.1 Organizacja testów a ich niezależność

5.1.1 Organizacja testów a ich niezależność

Skuteczność wykrywania usterek w testach i przeglądach może zostać podniesiona przez zaangażowanie niezależnych testerów. Niezależność może występować w różnych wariantach, włączając w to następujące:

 • brak niezależnych testerów, programiści testują swój własny kod
 • niezależni testerzy wewnątrz zespołu projektowego
 • niezależny zespół testowy lub grupa testerów wewnątrz organizacji podlegająca kierownikowi projektu lub zarządowi
 • niezależni testerzy z departamentów biznesowych lub społeczności użytkowników
 • niezależni specjaliści od określonych typów testów takich jak użyteczności, zabezpieczeń lub certyfikacji oprogramowania (którzy przeprowadzają certyfikację oprogramowania na zgodność z regulacjami prawnymi lub standardami)
 • niezależni testerzy, którzy zostali wynajęci lub są na zewnątrz organizacji

W projektach dużych, złożonych lub przy wytwarzaniu aplikacji krytycznych ze względu na bezpieczeństwo, zwykle najlepiej mieć kilka poziomów testów, z których niektóre lub wszystkie wykonywane są przez niezależnych testerów. Programiści mogą uczestniczyć w testach, szczególnie na niższych poziomach, ale ich brak obiektywności często ogranicza skuteczność. Niezależni testerzy mogą zostać upoważnieni do zdefiniowania i egzekwowania procesu testowania i ról z nim związanych, ale powinni to robić tylko w przypadku posiadania zdecydowanego poparcia ze strony kierownictwa.

Korzyści z niezależności:

 • niezależni testerzy widzą inne i odmienne usterki niż twórcy oraz nie mają uprzedzeń
 • niezależny tester może zweryfikować założenia poczynione podczas specyfikacji i implementacji systemu

Wady niezależności:

 • izolacja od zespołu deweloperskiego (jeżeli niezależność jest całkowita)
 • programiści mogą utracić poczucie odpowiedzialności za jakość
 • niezależni testerzy mogą być postrzegani jako wąskie gardło lub obwiniani za opóźnienia w wydaniach

Zadania związane z testowaniem mogą być wykonywane przez ludzi pełniących konkretne role testerskie lub przez ludzi pełniących inne role np. kierownika projektu, menedżera jakości, programistę, eksperta biznesowego lub dziedzinowego, ludzi związanych z serwisem operacyjnym lub IT.