1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 6. Testowanie wspierane narzędziami
 4. 6.3 Wdrażanie narzędzi w organizacji

6.3 Wdrażanie narzędzi w organizacji

Główne aspekty do wzięcia pod uwagę podczas wyboru narzędzia dla organizacji to:

 • ocena dojrzałości organizacji, mocnych i słabych stron oraz identyfikacja możliwości doskonalenia procesu testowania wspieranego narzędziami
 • ocena według jasnych wymagań oraz obiektywnych kryteriów
 • wykonanie dowodu słuszności pomysłu (proof-of-concept) z użyciem narzędzia testowego, po to żeby zbadać, czy jest ono skuteczne dla danego testowanego oprogramowania w ramach istniejącej infrastruktury lub po to, żeby określić jakie zmiany w infrastrukturze są potrzebne do skutecznego użycia narzędzia
 • ocena dostawcy (włącznie ze szkoleniami, wsparciem oraz aspektami komercyjnymi) lub firm udzielających wsparcia w przypadku narzędzi niekomercyjnych
 • identyfikacja wymagań wewnętrznych na doradztwo i szkolenia w użyciu narzędzia
 • ocena potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem obecnych umiejętności automatyzacji testów przez zespół testowy
 • szacowanie stosunku korzyści do kosztów na podstawie konkretnego przypadku biznesowego

Wdrażanie wybranego narzędzia w organizacji zaczyna się od projektu pilotażowego, który ma następujące cele:

 • szczegółowe zapoznanie się z narzędziem
 • ocena czy i jak narzędzie pasuje do obowiązujących procesów i praktyk oraz ustalenie, co ewentualnie należałoby zmienić
 • ustalenie standardów użycia, zarządzania, przechowywania oraz pielęgnacji narzędzia oraz artefaktów testowych (np. wypracowanie konwencji nazewnictwa plików i testów, stworzenie bibliotek oraz zdefiniowanie modularyzacji zestawów testów)
 • ocena, czy korzyści zostaną osiągnięte przy rozsądnych kosztach

Czynnikami wpływającymi na sukces wdrożenia narzędzia w organizacji są:

 • stopniowe wdrażanie narzędzia w pozostałej części organizacji
 • adaptacja i udoskonalenie procesu tak, aby pasował do sposobu używania narzędzia
 • zapewnienie szkoleń oraz doradztwa nowym użytkownikom
 • zdefiniowanie wytycznych co do użycia narzędzia
 • wdrożenie sposobu na zbieranie użytecznych informacji z wykorzystania narzędzia
 • monitorowanie wykorzystania narzędzia oraz osiąganych korzyści
 • zapewnienie wsparcia dla zespołu testowego w użyciu danego narzędzia
 • zbieranie wniosków z wykorzystania narzędzia przez wszystkie zespoły