1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 4. Techniki projektowania testów
  4. 4.4 Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe
  5. 4.4.2 Testowanie i pokrycie decyzji

4.4.2 Testowanie i pokrycie decyzji

Pokrycie decyzji, spokrewnione z testowaniem gałęzi, polega na zmierzeniu jaki odsetek wyników decyzji (np. wyniku prawda lub fałsz instrukcji if) został przetestowany przez zestaw testów. W technice testowania decyzji projektuje się przypadki testowe tak aby pokryć określone wyniki decyzji. Gałęzie zaczynają się w punktach decyzyjnych i pokazują przekazanie sterowania do różnych miejsc w kodzie. Testowanie gałęzi różni się od testowania decyzji przez to, że skupia się na samych gałęziach.

Pokrycie decyzji jest wyliczane przez podzielenie liczby wyników decyzji pokrytych przez (zaprojektowane lub wykonane) przypadki testowe przez liczbę wszystkich wyników decyzji znajdujących się w testowanym kodzie.

Testowanie decyzji jest jedną z form testowania przepływu sterowania, ponieważ podąża za konkretnym przepływem sterowania przez punkty decyzyjne. Pokrycie decyzji jest mocniejsze niż pokrycie instrukcji. 100% pokrycia decyzji gwarantuje 100% pokrycia instrukcji, ale nie odwrotnie.