Prawa autorskie

Na stronie wykorzystano następujące materiały, których źródłem jest ISTQB© i do których prawa własności ma  ISTQB©:

  • „Przykładowy egzamin poziomu podstawowego” (wersja 2.3.2015)
  • „Nowe pytania publiczne ISTQB FL od SJSI” (wersja 1.0)
  • „Certyfikowany tester. Plan poziomu podstawowego” (wersja 2011.1.3)
  • „Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” (wersja 2.2.2)
  • „ISTQB Certyfikowany Techniczny Analityk Testowy – Poziom Zaawansowany – Sylabus” (wersja: ga2012.pl2017, data: 21.04.2017)
  • „ISTQB Certyfikowany Techniczny Analityk Testowy – Poziom Zaawansowany – Przykładowe pytania z odpowiedziami” (wersja: ga2012.pl2017, data: 21.04.2017).

Treść zawarta na niniejszej stronie niezastrzeżona dla Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) oraz International Software Testing Qualification Board (ISTQB) może być wykorzystywana w całości lub w wypisach pod warunkiem podania źródła.