1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 6. Testowanie wspierane narzędziami
  4. 6.1 Typy narzędzi testowych
  5. 6.1.4 Wsparcie narzędziowe dla testów statycznych

6.1.4 Wsparcie narzędziowe dla testów statycznych

Narzędzia wspierające testy statyczne stanowią opłacalny sposób na znajdowanie większej ilości defektów we wcześniejszych fazach życia oprogramowania.

Narzędzia wspierające przeglądy

Narzędzia te wspomagają proces przeglądu, listy kontrolne, wytyczne dla przeglądów i są wykorzystywane do przechowywania i komunikowania komentarzy z przeglądów, raportów defektów oraz pracochłonności. Mogą również wspierać przeglądy on-line, co jest przydatne, gdy zespół jest duży lub rozproszony geograficznie.

Narzędzia do analizy statycznej (D)

Narzędzia te pomagają programistom i testerom jeszcze przed testami dynamicznymi przez wymuszanie standardów kodowania (włącznie z bezpiecznym programowaniem), analizę struktur i zależności. Mogą również pomóc w planowaniu i analizie ryzyka przez dostarczanie metryk kodu (np. złożoności).

Narzędzia do modelowania (D)

Narzędzia te używane są w walidacji modeli oprogramowania (np. fizycznego modelu danych w bazach relacyjnych) do wymieniania niezgodności i wyszukiwania defektów. Narzędzia te pomagają też często w generowaniu przypadków testowych z modeli.