1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 1. Podstawy testowania

1. Podstawy testowania

Cele nauczania dla podstaw testowania.

Te cele określają, co będziesz potrafił po zakończeniu modułu.

1.1 Dlaczego testowanie jest niezbędne? (K2)

LO-1.1.1 Kandydat potrafi opisać – podając przykłady – w jaki sposób usterka w oprogramowaniu może wyrządzić szkodę osobie, środowisku lub firmie. (K2)

LO-1.1.2 Kandydat rozróżnia przyczynę usterki od jej skutków. (K2)

LO-1.1.3 Kandydat potrafi podać powody tego, że testowanie jest niezbędne opierając się na przykładach. (K2)

LO-1.1.4 Kandydat potrafi uzasadnić, że testowanie stanowi część zapewnienia jakości i podać przykłady tego, w jaki sposób testowanie przyczynia się do zwiększenia jakości.

LO-1.1.5 Kandydat potrafi wyjaśnić i porównać pojęcia pomyłka, usterka, awaria oraz odpowiadające im pojęcia błąd i pluskwa, podając przykłady. (K2)

1.2 Co to jest testowanie? (K2)

LO-1.2.1 Kandydat pamięta ogólne cele testowania. (K1)

LO-1.2.2 Kandydat potrafi podać przykłady celów testowania w różnych fazach cyklu życia oprogramowania. (K2)

LO-1.2.3 Kandydat rozróżnia testowanie od debagowania. (K2)

1.3 Siedem zasad testowania (K2)

LO-1.3.1 Kandydat potrafi wyjaśnić siedem zasad testowania.

1.4 Podstawowy proces testowy (K1)

LO-1.4.1 Kandydat pamięta pięć podstawowych czynności testowych i odpowiadające im zadania od planowania do zamknięcia testów. (K1)

1.5 Psychologia testowania (K2)

LO-1.5.1 Kandydat pamięta czynniki psychologiczne, od których zależy sukces testowania. (K1)

LO-1.5.2 Kandydat potrafi pokazać różnice w nastawieniu testera i programisty. (K2)

Artykuły