1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.1 Modele wytwarzania oprogramowania
  5. 2.1.2 Modele iteracyjno-przyrostowe

2.1.2 Modele iteracyjno-przyrostowe

Iteracyjno-przyrostowe wytwarzanie oprogramowania to proces zbierania wymagań, projektowania, budowania oraz testowania systemu zorganizowany w krótsze cykle rozwojowe. Na przykład: prototypowanie, RAD, Rational Unified Process (RUP) oraz metodyki zwinne. System wyprodukowany według takiego modelu może być przetestowany na kilku poziomach w każdej iteracji. Przyrost, dodany do innych wytworzonych wcześniej, staje się rosnącym systemem częściowym, który również powinien być przetestowany. Testowanie regresywne jest bardzo ważne w każdej iteracji oprócz pierwszej. Każdy przyrost może podlegać zarówno weryfikacji jak i walidacji.