1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 3. Statyczne techniki testowania
  4. 3.2 Proces przeglądu
  5. 3.2.2 Role i odpowiedzialność

3.2.2 Role i odpowiedzialność

Uczestnicy przeglądów formalnych mogą pełnić następujące role:

kierownik

Decyduje o wykonaniu przeglądów, przydziela czas w harmonogramie projektu i sprawdza, czy zostały zrealizowane cele przeglądu

moderator

Osoba, która prowadzi przegląd dokumentu lub zbioru dokumentów, włączając w to planowanie przeglądu, prowadzenie spotkań i sprawdzenie czy ustalenia ze spotkania zostały wypełnione. Jeżeli jest to konieczne, moderator może mediować pomiędzy różnymi punktami widzenia i często jest osobą, od której zależy sukces przeglądu.

autor

Osoba która napisała lub nadzorowała powstanie dokumentu podlegającego przeglądowi.

przeglądający

Osoby, z odpowiednim przygotowaniem biznesowym lub technicznym (również nazywani kontrolerami lub inspektorami), które po niezbędnym przygotowaniu, znajdują i spisują uwagi (np. usterki) do przeglądanego produktu. Przeglądający powinni zastać tak dobrani, żeby reprezentowali różne spojrzenia i różne role w procesie przeglądu. Przeglądający powinni brać udział w każdym spotkaniu przeglądowym.

protokólant

Dokumentuje wszystkie zagadnienia, problemy lub różnice zdań, które pojawiły się na spotkaniu przeglądowym.

Przeglądanie produktów programistycznych lub innych produktów z nimi związanych z różnych perspektyw oraz wykorzystywanie list kontrolnych może sprawić, że przeglądy będą skuteczniejsze i bardziej efektywne. Na przykład listy kontrolne uwzględniające różne spojrzenia takie jak perspektywa użytkownika, serwisanta, testera lub operatora, albo lista kontrolna typowych problemów z wymaganiami mogą pomóc w wykrywaniu nie wykrytych wcześniej defektów.