1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4 Podstawowy proces testowy
  5. 1.4.1 Planowanie i nadzór

1.4.1 Planowanie i nadzór

Planowanie testów polega na zdefiniowaniu celów testowania i określeniu czynności testowych potrzebnych do wypełnienia misji i celów testowania.

Nadzór nad testami jest ciągłą aktywnością polegającą na porównywaniu postępów testów z planem oraz raportowaniu statusu (włącznie z odchyleniami od planu). Polega również na podejmowaniu działań koniecznych do wypełnienia misji i celów projektu. Żeby nadzorować testy, zadania testowe trzeba monitorować przez cały projekt. Podczas planowania testów bierze się pod uwagę informacje pochodzące z monitorowanie i nadzoru testów.

Zadania związane z planowaniem i nadzorem nad testami zdefiniowane są w rozdziale 5 tego sylabusa.