1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 5. Zarządzanie testowaniem
  4. 5.2 Planowanie i szacowanie testów
  5. 5.2.3 Kryteria wejścia

5.2.3 Kryteria wejścia

Kryteria wejścia definiują warunki pozwalające na rozpoczęcie testów na początku poziomu testów lub, gdy zbiór testów jest gotowy do wykonania.

Kryteria wejścia zwykle mogą zawierać następujące zagadnienia:

  • dostępność i gotowość środowiska testowego
  • gotowość narzędzi testowych w środowisku testowym
  • dostępność testowalnego kodu
  • dostępność danych testowych