1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 3. Statyczne techniki testowania
 4. 3.2 Proces przeglądu
 5. 3.2.3 Typy przeglądów

3.2.3 Typy przeglądów

Pojedynczy produkt programistyczny lub inny powiązany z nim produkt może podlegać więcej niż jednemu przeglądowi. Jeżeli wykorzystywane jest kilka typów przeglądów, to mogą być wykonywane w różnym porządku. Na przykład przegląd nieformalny może być przeprowadzony przed przeglądem technicznym, albo inspekcja specyfikacji wymagań może poprzedzać przejrzenie ich z klientem.

Głównymi cechami, opcjami i celami powszechnie stosowanych typów przeglądów są:

Przegląd nieformalny

 • brak formalnego procesu
 • może przybrać formę programowania w parach oraz przegląd projektu lub kodu przez kierownika zespołu
 • może być udokumentowany
 • jego użyteczność może być różna w zależności od przeglądających
 • główny cel: tani sposób na osiągnięcie niewielkich korzyści

Przejrzenie

 • spotkanie jest prowadzone przez autora
 • może przybrać formę scenariuszy, uruchamiania „na sucho”, grupa kolegów
 • sesje nie ograniczone czasowo
  • o opcjonalnie przygotowanie przeglądających przed spotkaniem
  • o opcjonalnie raport z przeglądu, lista uwag
 • opcjonalnie protokólant (którym nie jest autor)
 • w praktyce może być od całkiem nieformalnego do bardzo formalnego
 • główne cele: uczenie się, zrozumienie, znajdowanie usterek

Przegląd techniczny

 • posiada zdefiniowany proces wykrywania defektów m.in. przez kolegów i ekspertów technicznych z opcjonalnym udziałem kierownictwa
 • może być organizowany jako przegląd koleżeński bez udziału kierownictwa
 • w idealnej sytuacji prowadzony przez przeszkolonego moderatora (nie autora)
 • przygotowanie przeglądających przed spotkaniem
 • opcjonalnie z wykorzystaniem list kontrolnych
 • przygotowanie raportu z przeglądu, który zawiera listę uwag, ocenę czy produkt programistyczny spełnia wymagania i, tam gdzie jest to potrzebne, rekomendacje związane z uwagami
 • w praktyce może być wykonywany w sposób od całkiem nieformalnego do bardzo formalnego
 • główne cele: przedyskutowanie, podjęcie decyzji, ocena alternatyw, wyszukanie usterek, rozwiązanie problemów technicznych oraz sprawdzenie zgodności ze specyfikacją i standardami

Inspekcja

 • prowadzona przez przeszkolonego moderatora (nie autora)
 • zwykle sprawdzenie przez kolegów
 • posiada zdefiniowane role
 • posiada metryki
 • posiada formalny proces oparty na regułach i listach kontrolnych
 • posiada zdefiniowane kryteria wejścia i zakończenia
 • przygotowanie przed spotkaniem przeglądowym
 • raport z inspekcji zawierający listę uwag
 • formalny proces kontroli wykonania napraw
  • opcjonalnie elementy doskonalenia procesów
 • opcjonalnie wykorzystanie czytającego
 • główny cel: wyszukanie usterek

Przejrzenia, przeglądy techniczne oraz inspekcje można wykonywać w grupie osób równych rangą – kolegów z tego samego szczebla organizacji. Taki przegląd nazywa się przeglądem koleżeńskim.