1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.1 Modele wytwarzania oprogramowania
  5. 2.1.1 Model V (model sekwencyjny)

2.1.1 Model V (model sekwencyjny)

Najczęściej spotykany model V posiada cztery poziomy testowania odpowiadające czterem poziomom rozwoju oprogramowania. Istnieją też inne warianty tego modelu.

Cztery poziomy testowania używane w tym sylabusie to:

  • testy modułowe (jednostkowe)
  • testy integracyjne
  • testy systemowe
  • testy akceptacyjne

W praktyce model V może posiadać więcej, mniej lub w ogóle inne poziomy testowania i rozwoju oprogramowania, zależy to od konkretnego projektu i wytwarzanego oprogramowania. Na przykład po testach modułowych może następować testowanie integracji modułów, a po testach systemowych – testy integracji systemów.

Produkty związane z wytwarzaniem oprogramowania (takie jak scenariusze biznesowe lub przypadki użycia, wymagania, projekt i kod źródłowy) są często podstawą do testowania na jednym lub wielu poziomach. Odniesienia do ogólnych produktów znajdują się w Capability Maturity Model Integration (CMMI) oraz „Software life cycle processes” (IEEE/IEC 12207). Podczas wytwarzania tych produktów można już wykonywać ich weryfikację i walidację (oraz wstępne projektowanie testów).