1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 6. Testowanie wspierane narzędziami
  4. 6.1 Typy narzędzi testowych
  5. 6.1.2 Klasyfikacja narzędzi testowych

6.1.2 Klasyfikacja narzędzi testowych

Istnieje wiele narzędzi wspierających różne aspekty testowania. Narzędzia testowe można podzielić na wiele sposobów: według celów, na komercyjne, darmowe, o otwartym kodzie, shareware, według wykorzystywanej technologii i tak dalej. W tym sylabusie narzędzia są podzielone na grupy według wspieranych przez nie czynności testowych.

Niektóre narzędzia wspierają jeden rodzaj czynności. Inne mogą być przydatne w różnych czynnościach testowych, ale zostały zaklasyfikowane do tej grupy, z którą są najmocniej związane. Narzędzia od jednego dostawcy, a szczególnie narzędzia, które zostały zaprojektowane do współdziałania, mogą zostać powiązane w jeden pakiet.

Niektóre typy narządzi są inwazyjne w tym sensie, że samo narzędzie może wpływać na wynik rzeczywisty testu. Na przykład czasy uzyskane podczas testów wydajnościowych mogą się różnić, ponieważ narzędzie wykonuje dodatkowe instrukcje, albo można uzyskać różne wyniki pokrycia kodu. Zjawisko to jest nazywane efektem próbnika.

Niektóre z narzędzi testowych są przeznaczone bardziej dla programistów (np. w testach modułowych lub testach integracji modułów). Narzędzia te zostały oznaczone literką D na poniższej liście.