1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.4 Podstawowy proces testowy
 5. 1.4.3 Implementacja i wykonanie testów

1.4.3 Implementacja i wykonanie testów

Implementacja i wykonanie testów, to czynność, podczas której specyfikowane są procedury i skrypty testowe przez ustawienie przypadków testowych w konkretnej kolejności oraz dołączenie innych informacji potrzebnych do wykonania testów, konfigurowane jest środowisko testowe oraz wykonywane są testy.

Głównymi zadaniami implementacji i wykonania testów są:

 • dokończenie, implementacja i priorytetyzacja przypadków testowych (włącznie z identyfikacją danych testowych)
 • przygotowanie i priorytetyzacja procedur testowych, tworzenie danych testowych oraz (opcjonalnie) przygotowywanie jarzm testowych i pisanie automatycznych skryptów testowych
 • tworzenie zestawów testów z procedur testowych w celu efektywniejszego wykonania testów
 • sprawdzenie, czy środowisko testowe zostało poprawnie skonfigurowane
 • weryfikacja oraz uaktualnienie dwukierunkowego śledzenia pomiędzy podstawą testów oraz przypadkami testowymi
 • wykonanie procedur testowych w zaplanowanej kolejności, ręcznie lub przy pomocy narzędzi do wykonywania testów
 • zapisywanie wyników wykonania testów oraz zapisywanie identyfikatorów i wersji testowanego oprogramowania, narzędzi testowych oraz testaliów
 • porównywanie wyników rzeczywistych z wynikami oczekiwanymi
 • raportowanie rozbieżności jako incydentów oraz ich analiza w celu ustalenia ich przyczyny (usterki w kodzie, w danych testowych, w dokumencie testowym, albo pomyłka w trakcie wykonywania testów)
 • powtarzanie czynności testowych jako rezultat akcji podjętych po stwierdzeniu rozbieżności, na przykład powtórne wykonanie testów niezaliczonych, aby potwierdzić naprawę defektu (testowanie potwierdzające), wykonanie poprawionych testów lub wykonanie testów w celu sprawdzenia czy w nie zmienianych częściach oprogramowania nie pojawiły się usterki lub czy naprawa usterek nie ujawniła innych defektów (testowanie regresywne).