1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4 Podstawowy proces testowy
  5. 1.4.4 Ocena spełnienia kryteriów zakończenia i raportowanie

1.4.4 Ocena spełnienia kryteriów zakończenia i raportowanie

Ocena spełnienia kryteriów zakończenia polega na ocenie wykonania testów zgodnie z przyjętymi celami testowania. Powinna ona być wykonywana dla każdego poziomu testowania (patrz podrozdział 2.2).

Głównymi zadaniami oceny spełnienia kryteriów zakończenia są:

  • sprawdzanie w logach (dziennikach) testów, czy zostały spełnione kryteria zakończenia testów określone podczas planowania
  • ocenienie, czy potrzeba więcej testów lub czy nie powinny zostać zmienione kryteria zakończenia
  • napisanie raportu podsumowującego testy dla interesariuszy