1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

Cele nauczania dla testowania w cyklu życia oprogramowania.

Te cele określają co będziesz potrafił po zakończeniu modułu.

2.1 Modele wytwarzania oprogramowania K2

LO-2.1.1 Kandydat potrafi wyjaśnić powiązania pomiędzy rozwojem oprogramowania, czynnościami testowymi oraz produktami w cyklu życia oprogramowania i podać przykłady na podstawie cech projektu i produktu oraz kontekstu. (K2)

LO-2.1.2 Kandydat akceptuje fakt, że modele wytwarzania oprogramowania muszą zostać zaadaptowane do cech projektu i produktu. (K1)

LO-2.1.3 Kandydat pamięta atrybuty dobrego testowania mające zastosowanie w każdym z modeli życia oprogramowania. (K1)

2.2 Poziomy testów K2

LO-2.2.1 Kandydat potrafi porównać różne poziomy testów: główne cele, typowe przedmioty testów, typowe cele testowania (np. strukturalne lub funkcjonalne) i związane z nimi produkty, testerów, typy usterek i awarii do znalezienia. (K2)

2.3 Typy testów K2

LO-2.3.1 Kandydat potrafi porównać podając przykłady cztery typy testów (funkcjonalne, niefunkcjonalne, strukturalne oraz związane ze zmianami). (K2)

LO-2.3.2 Kandydat uznaje, że testy funkcjonalne i strukturalne występują na każdym poziomie testów. (K1)

LO-2.3.3 Kandydat potrafi wymienić i opisać różne typy testów niefunkcjonalnych bazujących na wymaganiach niefunkcjonalnych. (K2)

LO-2.3.4 Kandydat potrafi wymienić i opisać typy testów bazujące na analizie struktury lub architektury systemu. (K2)

LO-2.3.5 Kandydat potrafi opisać cel wykonywania testów potwierdzających i regresywnych. (K2)

2.4 Testowanie pielęgnacyjne K2

LO-2.4.1 Kandydat potrafi porównać testy pielęgnacyjne (testowanie istniejącego systemu) do testowania nowej aplikacji uwzględniając typy testów, powody rozpoczęcia testowania oraz ilość testów. (K2)

LO-2.4.2 Kandydat potrafi wymienić powody wykonywania testów pielęgnacyjnych (zmiany, migracja i wycofanie systemu). (K1)

LO-2.4.3 Kandydat potrafi opisać rolę testów regresywnych i analizy wpływu w utrzymaniu. (K2)

Artykuły