1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.1 Modele wytwarzania oprogramowania
  5. 2.1.3 Testowanie w cyklu życia oprogramowania

2.1.3 Testowanie w cyklu życia oprogramowania

W każdym modelu rozwoju oprogramowania dobre testowanie posiada kilka niezmiennych cech:

  • dla każdej czynności związanej z wytworzeniem oprogramowania istnieją odpowiadające jej czynności związane z testowaniem
  • każdy poziom testowania ma zdefiniowane cele
  • analiza i projektowanie testów dla danego poziomu powinny rozpoczynać się już podczas odpowiadającej im fazy wytwarzania
  • testerzy powinni uczestniczyć w przeglądach już od wczesnych wersji dokumentacji tworzonej podczas wytwarzania

Poziomy testowania mogą być łączone lub organizowane na różne sposoby w zależności od natury projektu lub architektury systemu. Na przykład przy integracji oprogramowania z półki w jeden system nabywca może przeprowadzić testy integracyjne na poziomie systemowym (np. integracja z infrastrukturą i innymi systemami lub wdrożenie systemu) oraz testy akceptacyjne (funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz testy akceptacyjne użytkownika i testy produkcyjne).