1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 5. Zarządzanie testowaniem
  4. 5.4 Zarządzanie konfiguracją

5.4 Zarządzanie konfiguracją

Celem zarządzania konfiguracją jest ustanowienie i utrzymanie integralności produktów (modułów, danych i dokumentacji) związanych z oprogramowaniem lub systemem przez cały projekt lub cykl życia produktu.

Z punktu widzenia testowania, zarządzanie konfiguracją może wymagać zapewnienia, że:

  • wszystkie elementy oprogramowania zostały zidentyfikowane, poddane kontroli wersji, są śledzone, powiązane między sobą oraz z elementami deweloperskimi (przedmiotem testów), tak żeby można utrzymać możliwość śledzenia zmian i powiązań przez cały proces testowy
  • odwołania w dokumentacji testowej do wszystkich zidentyfikowanych dokumentów oraz elementów softwarowych są jednoznaczne

Zarządzanie konfiguracją pomaga testerom jednoznacznie wskazać (i odtworzyć) testowany element, dokumenty testowe, testy oraz jarzmo testowe.

Podczas planowania testów powinny zostać wybrane, udokumentowane i wdrożone procedury zarządzania konfiguracją oraz infrastruktura (narzędzia).